A.N.M.I.C. sede di Verona
A.N.M.I.C. sede di Verona
Home | Profilo | Registrati | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ
Nome Utente:
Password:
Salva Password
 Tutti i forum
 Richiesta info Varie
 dubbi...
 Làng mai lớn nhất Sài G̣n
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

phocohanoi7

6 Messaggi

Inviato il il 28/02/2023 :  04:19:32  Guarda il profilo di  Rispondi Citando

C#7853;n T#7871;t Canh Tư, các [url=https://yeumaivang.com/vuon-mai-vang/]v#432;#7901;n mai #273;#7865;p[/url] #7903; th#7883; xă Th#7911; #272;#7913;c tíu tít trông nom, chuy#7875;n v#7853;n và #273;óng gói #273;#7875; k#7883;p phân ph#7889;i cho th#7883; tr#432;#7901;ng.

Làng mai Th#7911; #272;#7913;c có kho#7843;ng 20 nhà v#432;#7901;n, v#7899;i h#417;n 30 ha #273;#7845;t tr#7891;ng mai vàng - l#7899;n nh#7845;t TP HCM. T#7841;i v#432;#7901;n mai Ba S#417;n, các công nhân b#7855;t #273;#7847;u công tác t#7915; 6h t#7899;i 21h, g#7891;m nh#7919;ng trông nom cây, #273;ón ti#7871;p quư khách, g#7897;p mai và b#7885;c hàng #273;#7875; v#7853;n t#7843;i #273;i các th#7913;c gi#7845;c mi#7873;n B#7855;c.
V#432;#7901;n mai vàng Ba S#417;n n#259;m nay có g#7847;n 500 g#7889;c mai to, nh#7887; #273;#7875; ph#7909;c v#7909; th#7883; ph#7847;n hoa T#7871;t.
Anh Nguy#7877;n Thành Nh#7921;t, ch#7911; v#432;#7901;n mai cho bi#7871;t n#259;m nay th#7901;i ti#7871;t t#432;#417;ng #273;#7889;i thu#7853;n ti#7879;n cho ng#432;#7901;i tr#7891;ng, hoa n#7903; d#7877; ki#7875;m soát. &Amp;Quot;Kho#7843;ng hai tháng tr#432;#7899;c, ph#7893; bi#7871;n #273;#417;n v#7883; quen #7903; Hà N#7897;i #273;ă g#7885;i #273;i#7879;n cho tôi #273;#7875; #273;#7863;t s#7855;m, nên c#7853;n T#7871;t ch#7881; vi#7879;c #273;óng hàng và xu#7845;t #273;i", anh Nh#7921;t nói.

Cách #7845;y g#7847;n 2 km, v#432;#7901;n mai Hà Ba Tr#7853;n c#7911;a ch#7883; Út Hà v#7899;i h#417;n hai.000 g#7889;c mai ki#7875;ng c#361;ng #273;ông ng#432;#7901;i làm #273;#7875; ch#7901; xu#7845;t #273;i Hà N#7897;i và các t#7881;nh ph#7909; c#7853;n nh#432; B́nh D#432;#417;ng, #272;#7891;ng Nai.
nhi#7873;u cây mai #7903; v#432;#7901;n mai n#7903; hoa tuy#7879;t #273;#7865;p #273;#7863;c bi#7879;t là các gi#7889;ng [url=https://yeumaivang.com/mai-vang-ben-tre/]hoa mai b#7871;n tre[/url] .
Ch#7883; Hoa (trái) và ch#7883; Liên, công nhân m#7897;t nhà v#432;#7901;n th#7921;c hi#7879;n g#7897;p mai, t#7913;c m#7897;t m#7921;c cành và n#7909; #273;#7875; #273;#7843;m b#7843;o an toàn cho n#7909; hoa trong giai #273;o#7841;n chuyên ch#7903;. Hai ch#7883; cho bi#7871;t ti#7873;n công m#7895;i ngày là 350.000 #273;#7891;ng m#7897;t ng#432;#7901;i.

Anh Nguy#7877;n V#259;n L#7897;c (ph#7843;i), qu#7843;n lư nhà v#432;#7901;n trên ph#7889; Ph#7841;m V#259;n #272;#7891;ng tr#7843; l#7901;i cho khách t́m. &Amp;Quot;Ngh#7873; này ko kém ph#7847;n khó nh#7885;c so v#7899;i dân cày, m#7897;t n#259;m ch#7881; trông #273;#7907;i nh#7919;ng ngày này #273;#7875; #273;áp #7913;ng kinh t#7871;, n#259;m nay th#7901;i ti#7871;t h#417;i t#7889;t, nên vi#7879;c coi sóc và s#7855;m bán c#361;ng thu#7853;n ti#7879;n h#417;n", ng#432;#7901;i các anh g#7855;n bó h#417;n 20 n#259;m v#7899;i ngh#7873; tr#7891;ng mai nói.

Sáu công nhân h#7907;p s#7913;c khiêng m#7897;t [url=https://yeumaivang.com/cach-chon-chau-trong-mai-vang-dep-hop-voi-the-cay/]ch#7853;u mai #273;#7865;p[/url] #273;#7875; bán cho khách.

Theo các ng#432;#7901;i lao #273;#7897;ng, nh#7919;ng cây mai l#7899;n hay #273;#432;#7907;c g#7885;i là mai tàn #7903; #273;ây có tu#7893;i trên d#432;#7899;i 20 n#259;m, khi chuy#7875;n v#7853;n c#7847;n có ph#7893; thông ng#432;#7901;i.

Nh#7919;ng ch#7853;u mai to #273;#432;#7907;c các công nhân kéo b#7857;ng xe #273;#7849;y trong kho#7843;ng v#432;#7901;n ra hè ph#7889; các con ph#7889; Ph#7841;m V#259;n #272;#7891;ng.

ng#432;#7901;i lao #273;#7897;ng c#7897;ng s#7917; d#7909;ng gi#7845;y, nylon #273;#7875; b#7885;c ch#7853;u mai tr#432;#7899;c lúc chuy#7875;n ra Hà N#7897;i.

Nh#7919;ng ch#7853;u mai l#7899;n #273;#432;#7907;c #273;#7875; ven con #273;#432;#7901;ng Ph#7841;m V#259;n #272;#7891;ng #273;#7875; ch#7901; xe t#7843;i chuy#7875;n ra các t#7881;nh mi#7873;n B#7855;c tiêu th#7909;. Lo#7841;i mai to này có giá trong kho#7843;ng 80 #273;#7871;n 500 tri#7879;u #273;#7891;ng, tùy cây.

tài x#7871; ba gác ch#7903; m#7897;t cây mai cho m#7897;t t#7893; ch#7913;c cá nhân #7903; huy#7879;n 3 thuê v#7899;i giá 40 tri#7879;u #273;#7891;ng vào d#7883;p T#7871;t chi#7873;u 15/1.

Theo các ch#7911; v#432;#7901;n mai, ngoài vi#7879;c mua bán, thiên h#432;#7899;ng thuê mai càng ngày càng r#7897;ng răi h#417;n v́ giá thuê th#7845;p h#417;n #273;a d#7841;ng so v#7899;i giá t́m và quư khách ko ph#7843;i b#7853;n ḷng trong vi#7879;c ch#259;m nom ngày mai T#7871;t. M#7897;t cây mai có giá 500 tri#7879;u #273;#7891;ng, khi thuê s#7869; #7903; m#7913;c t#7915; 80 #273;#7871;n 100 tri#7879;u #273;#7891;ng.

  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile
Vai a:
Vai all'inizio della pagina A.N.M.I.C. sede di Verona - © InMediaWeb
Versione 3.4.06 by Modifichicci - www.herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.06